Monday, August 23, 2004
Stress

Sebetulnya stress dapat diontrol diri sendiri. Atur waktu kerja sebaik mungkin. Perencanaan waktu yang tepat dan baik sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya.
Selesaikan pekerjaan sebelum memulai tugas yang lain.
Usahakan pekerjaan selesai tepat pada waktunya, jangan mengulur waktu, jika memungkinkan pekerjaan dapat selesai waktu yang lebih singkat.Membuat keputusan dapat juga menimbulkan rasa stress ….

Langkah-langkah mengatasi stress:
  1. Pikirkan hal-hal penting yang mungkin dapat mempengaruhi atau mengganggu keputusan anda.
  2. Pertimbangkan dengan seksama kelebihan dan kekurangan dari factor-faktor yang diambil untuk membuat keputusan tersebut.
  3. Pikirkan secara logis berdasarkan kenyataan, jangan terlalu dipengaruhi perasaan.
  4. Pikirkan dengan tenang.
  5. Jangan takut untuk bertanya atau berkonsultasi bila perlu.
  6. Diskusikan segala sesuatu dengan semua pihak yang bersangkutan supaya semua pihak mengerti dengan jelas, mengapa keputusan tersebut diambil dan mempunyai rasa tanggung jawab bersama.
  7. Belajar dari pengalaman.

eq @ 22:32